Petardy

Petarda Black Cobra

Petarda Black Cobra

S kobrou, která se řadí k nejjedovatějším plazům na světě, byste se pravděpodobně setkat nechtěli. Na škrtací petardu Black Cobra se ale jistě rádi podíváte. O tom, že vás čeká nebezpečná podívaná, vás přesvědčí nepřehlédnutelný obal s motivem kobry i obsah pyro složek 1,5 gramů.

Připadá vám, že se Black Cobra nápadně podobá známé petardě MEGATRESK? Pak jste na správné adrese. A kdo že stojí za vznikem této pyrotechniky? Nikdo jiný než slavná italská společnost Di Blasio Elio. Pyrotechnika se řadí do skupiny F2, mohou ji tedy kupovat a odpalovat osoby starší 18 let.

Petarda Black Cobra

Bezpečný způsob odpálení petardy Black Cobra

Petardou škrtněte o škrtátko na zápalkové krabičce a odhoďte ji do vyhrazeného prostoru. Bezpečná vzdálenost je alespoň 8 m.

Technické parametry petardy

Petarda Black Cobra

Hmotnost výrobku 10 g
Hmotnost slože 1,5 g
Rozměr výrobku  ∅ 13 x 72 mm
Kód výrobku Z BP CE
Výrobce Di Blasio Elio [IT]
Kategorie (třída) F2
Reg. číslo 0163-F2-7279
BAM kód nepřidělen
Výkonové charakteristiky do 120 dB
Typ výrobku Petarda

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte petardu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.