Pochodně

Červená signální pochodeň MK8

Červená signální pochodeň MK8

Ruční signální pochodeň červené barvy je primárně určená k vysílání krátkého nouzového signálu ve dne nebo v noci na moři či na souši. Po  uvedení do činnosti hoří po dobu 60 sekund intenzivním červeným plamenem o síle 15 000 kandela.  Pochodeň je vybavena teleskopickou rukojetí, díky níž je velice kompaktní a zabírá velice málo místa.

Tento produkt je schválený SOLAS / USCG

Pochodeň je zařazena do kategorie P1, znamená to, že ji mohou nakupovat a odpalovat osoby starší 18 let.

Signální pochodeň by neměla chybět v základní výbavě auta nebo lodi. Jedná se o nepřehlédnutelný signalizační prvek, který oceníte při nehodě.

Bezpečný způsob iniciace signální pochodně

Pochodeň uchopíte do jedné ruky za žlutou rukojeť. Druhou rukou uchopíte konec s červeným vrškem a vysunete teleskopickou část. Odšroubujete ochrannou červenou krytku. Pod krytkou je smotaný provázek zakončený kuličkou. Trhnutím vytrhnete pojistku. Do dvou vteřin dojde k zažehnutí pochodně. Nedotýkejte se kovové teleskopické část!

Červená signální pochodeň MK8

Technické parametry pochodně

Červená signální pochodeň MK8

Hmotnost výrobku 156 g
Hmotnost slože 63 g
Svítivost 15 000 cd
Rozměr výrobku  ∅ 29 x 177 (270) mm
Kód výrobku 9529000
Výrobce PainsWessex [UK]
Kategorie (třída) P1
Reg. číslo 0589-P1-0617
BAM kód BAM-P1-0594
Typ výrobku Signální pochodeň

 

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte pochodeň do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.