Petardy

Výbuška GH-2

Výbuška GH-2

Výbuchy a záblesky. Doprovodné efekty, bez kterých by zážitek z military her a airsoftu nebyl nikdy tak silný. Souhlasíte? Polská společnost B&G nám dává za pravdu také. A jak by taky ne, když představila zábleskovou výbušku s třecím zapalovačem GH-2, která je k military hrám jako stvořená. A věřte, že na vás udělá opravdu dobrý první dojem. Vděčí za to profesionálnímu vzhledu, jednoduché inicializaci a v neposlední řadě velmi silné ráně se zábleskem.

Výbuška se řadí k pyrotechnice z kategorie P1 a mohou ji nakupovat a odpalovat pouze osoby starší 18 let.

Výbuška GH-2

Bezpečný způsob odpálení zábleskové výbušky GH-2

Výbušku zažehnete tak, že výrobek uchopíte jednou rukou za střední část, druhou rukou sundáte ochrannou krytku a vytrhnete pojistku, potom výbušku ihned odhodíte do vyhrazeného prostoru. Bezpečná vzdálenost je 5 m a zpoždění efektu je 3-6 vteřin.

Technické parametry výbušky

Petarda Black Cobra

Hmotnost výrobku 94 g
Hmotnost slože 4,1 g
Rozměr výrobku  ∅ 35 x 130 mm
Kód výrobku GH-2
Výrobce B&G [PL]
Kategorie (třída) P1
Reg. číslo 1395-P1-0362/2015
BAM kód nepřidělen
Výkonové charakteristiky B: 135,0 dB (A) @ 5 m
Typ výrobku Výbuška

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte výbušku do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.