O pyrotechnice

Jaká je bezpečná vzdálenost od pyrotechniky?

Bezpečná vzdálenost u zábavní pyrotechniky se liší a vždy musí být uvedená na výrobku. Vždy je dobré se držet této zásady. Petardy se nezapalují v ruce a obecně platí, že s pyrotechnikou se nehází (pokud to tomu není určena).

Petardy pokládejte jednotlivě na zem a po zapálení se okamžitě vzdalte do bezpečné vzdálenosti. U petard kategorie F3 je bezpečná vzdálenost 15 m pokud není uvedeno jinak. U petard kategorie F2 je bezpečná vzdálenost 8 a více metrů. U profesionální pyrotechniky se minimální bezpečná vzdálenost v případě použití petard, dělových ran aj. uvádí 25 a více metrů pro odpalovače a 50 a více metrů od diváků. Vždy se však vychází z pokynů uvedených na konkrétním výrobku.