Bezpečná vzdálenost u zábavní pyrotechniky se liší a vždy musí být uvedená na výrobku. Vždy je dobré se držet této zásady. Petardy se nezapalují v ruce a obecně platí, že s pyrotechnikou se nehází (pokud to tomu není určena). Petardy pokládejte jednotlivě na zem a po zapálení se…