Petardy

Záblesková petarda Cobra 8

Záblesková petarda Cobra 8

Osmý div světa pyrotechniky? Záblesková petarda Cobra 8, která vás přesvědčí o tom, že je stvořena pro opravdové fajnšmekry. A co je na ní tak výjimečného? Především závratně vysoký obsah pyro složek, který se rovná 100 gramům. Petarda, jež patří mezi to nejsilnější na poli s pyrotechnikou, je zárukou velice silného zvukového efektu zahaleného oblakem kouře.

Tím však zážitek nekončí, dojem z podívané umocňuje gejzír stříbrných jisker, který vás čeká po zapálení zápalnice.

Petardu je vhodné před použitím důkladně protřepat.

Cobra 8 se řadí k pyrotechnice označené F4, mohou ji tedy nakupovat a odpalovat pouze držitelé průkazu odpalovač ohňostrojů.

Záblesková petarda Cobra 8

Bezpečný způsob odpálení petardy Cobra 8

Petardu uchyťte lepící páskou na dřevěný kolík, který zastrčíte do země tak aby petarda byla alespoň 20 cm nad zemí nebo ji můžete jednotlivě postavit na zem. Zapalte zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci. A urychleně odstupte do bezpečné vzdálenosti alespoň 30 m.

Nikdy nezapalujte tuto petardu v ruce a v blízkosti budov.

Technické parametry petardy

Super Cobra 6

Hmotnost výrobku 205 g
Hmotnost slože 100 g
Rozměr výrobku  ∅ 50 x 230 mm
Kód výrobku Cobra8
Výrobce Di Blasio Elio [IT]
Kategorie (třída) F4
Reg. číslo 0163-F4-2431
BAM kód nepřidělen
Výkonové charakteristiky B: 132,33 dB (A) @ 25 m
Typ výrobku Záblesková petarda

Návod na likvidaci:

Pokud do 30 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte petarda do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.