Petardy

Šrapnel KnallPatronen

Šrapnel KnallPatronen

Pyrotechnika, která vyplaší i tu nejdivočejší divou zvěř? Šrapnel KnallPatronen se silným zvukovým efektem, který se řadí mezi zvukovou pyrotechniku a je určený pro plašení divé zvěře.

Šrapnel, který uvedla na trh polská společnost Jorge Fireworks se iniciuje vystřelením z plynové nebo startovací pistole. A obsah pyro složek? Dosahuje 2 gramů. Šrapnel KnallPatronen se řadí k pyrotechnice skupiny P1, kterou mohou nakupovat a odpalovat pouze osoby starší 18 let.

Šrapnel KnallPatronen

Bezpečný způsob odpálení šrapnelu

Šrapnel se odpaluje z signálních nebo alarmových pistolí se slepými náboji ráže 6 mm. Šrapnel vložte nápalem z černého prachu do vyčištěného plynového nádstavce. Nikdy ne naopak! Střílejte nad hlavou směřujíc kolmo vzhůru. Nestřílejte na lidi, zvířata, budovy nebo lehce hořlavé materiály či kapaliny.

Technické parametry šrapnelu

Šrapnel KnallPatronen

Hmotnost výrobku 6 g
Hmotnost slože 2 g
Hmotnost balení [50ks] 345 g
Rozměr výrobku ∅ 14 x 55 mm
Kód výrobku RP1-2
Výrobce Jorge Fireworks
Kategorie (třída) P1
Reg. číslo 0163-P1-1852
BAM kód nepřidělen
Intenzita hluku do 120 dB
Typ výrobku Šrapnel

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte šrapnel do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.