Petardy

Petardy FP3

Petardy FP3

Petarda FP3 od polské společnosti Jorge Fireworks.

A novinkou roku 2017 se stává…? Petarda FP3, která se dočkala obrovského výbuchu nadšení ze strany milovníku pyrotechniky nejen díky skvělému poměru ceny a výkonu, ale také hlasité explozi, kterou by od malé petardy očekával jen málokdo. Petarda FP3, již hrdě představila polská společnost Jorge Fireworks obsahuje 2,1 gramů pyro složek, které jsou zárukou silného zvukového efektu o síle kolem 110 decibelů.

Odpálení petardy doprovází krátký zelený světelný efekt předcházející samotné explozi. Pyrotechnika se řadí do kategorie F3, mohou ji tedy kupovat a odpalovat pouze osoby starší 21 let.

Petardy FP3

Bezpečný způsob odpálení petardy

Petarda je určena výhradně pro venkovní použití! Petarda položte jednotlivě na zem a zapalte zápalnici na jejím konci. Po zapálení se ihned vzdalte minimálně 15m od výrobku.

Nikdy neodpalovat v ruce!

Technické parametry petardy FP3

Petarda FP3

Hmotnost výrobku 12 g
Hmotnost balení (20ks) 264 g
Hmotnost slože 2,1 g
Rozměr výrobku  ∅ 17 x 55 mm
Kód výrobku FP3
Výrobce Jorge [PL]
Kategorie (třída) F3
Reg. číslo 2463-F3-0028
BAM kód nepřidělen
Typ výrobku Záblesková petarda

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte petardu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.