Petardy

Šrapnel ZINK 727

Šrapnel ZINK 727

Výbušná podívaná. Tak by se dal bez nadsázky popsat pohled na výbuch šrapnelu ZINK Salutböller 727, který díky obsahu pyro složek 19 gramů slibuje zážitek v podobě silného výbuchu doprovázeného kouřovým efektem.

Světlo světa tato pyrotechnika, která diváky rozhodně nezklame, spatřila díky německé společnosti Zink-Feuerwerk Gmbh, která si vysloužila na poli s pyrotechnikou výsadní postavení. Vzdušný šrapnel, který se iniciuje zapálením zápalné šňůry, spadá do kategorie F4 a mohou ho nakupovat a odpalovat pouze držitelé průkazu odpalovač ohňostrojů.

Šrapnel ZINK 727

Bezpečný způsob odpálení šrapnelu

V ideálním případě se šrapnel zasune do speciálního přípravku, který slouží jako moždíř k usměrnění směru letu. Z naší zkušenosti lze postavit šrapnel na rovnou pevnou zem (ne sníh!) zápalnicí dolů (tak jak je vidět na fotografii). Zapalte zápalnici na jejím konci. Po zapálení se ihned vzdalte minimálně 20 m od výrobku.

Se zpožděním 5-7s dojde k vystřelení šrapnelu do výšky kdy po dobu letu je vidět rotující efekt a následná silná exploze.

Nikdy neodpalovat v ruce!

Logicky se s touto petardou nehází!

Technické parametry šrapnelu

Šrapnel ZINK 727

Hmotnost výrobku  28 g
Hmotnost slože  19 g
Hmotnost balení [10ps] 318 g
Rozměr výrobku  ∅ 22 x 80 mm
Kód výrobku 727
Výrobce Zink-Feuerwerk Gmbh
Kategorie (třída) F4
Reg. číslo 0589-F4-0364
BAM kód BAM-F4-0365
Intenzita hluku B: 115,0 dB (A) @ 150 m
Typ výrobku Šrapnel

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte výbušku do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.