Petardy

Petardy Dumbum 2G

Petardy Dumbum 2G

Uspěje petarda Dumbum 2G české značky Klásek Trading ve světové konkurenci? Něco nám říká, že ano. A tím něčím je zvukový efekt o síle výbuchu 120 dB ze vzdálenosti 15 metrů.

Petarda byla uvedena na trh jako novinka roku 2017 a zapaluje se zapálením knotku. Tato pyrotechnika se řadí do kategorie F3, mohou ji tedy nakupovat a odpalovat pouze osoby starší 21 let.

Petardy Dumbum 2G

Bezpečný způsob odpálení petardy Dumbum 2G

Petardu položte jednotlivě na zem a zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 15m.

Nikdy nezapalujte v ruce!

Technické parametry zábleskové petardy

Dumbum 50

Hmotnost výrobku 8 g
Hmotnost slože 2 g
Hmotnost balení [20ks] 180 g
Rozměr výrobku  ∅ 16 x 64 mm
Kód výrobku P5DU
Výrobce Klásek Trading
Kategorie (třída) F3
Reg. číslo 0163-F3-0263
BAM kód nepřidělen
Výkonové charakteristiky B: 120,0 dB (A) @ 25 m
Typ výrobku Petarda

Návod na likvidaci:

Pokud do 30 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte petardu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.