Petardy

Petardy JC06

Petardy JC06

Petarda JC06 od polské společnosti Dextrin.

Přemýšlíte, co očekávat od petardy JC06, která na první pohled ničím nevyčnívá? Nenechte se zmást vzhledem, i přes svou malou velikost dokáže petarda z dílny polské společnosti Dextrin překvapit silnou explozí, kterou má na svědomí obsah pyro složek 1,3 gramů.

Zvukový efekt petardy se pohybuje okolo 115 decibelů.

Tato pyrotechnika však nenabízí pouze překvapení pro uši, ale také pro oči v podobě světelného efektu zelené barvy před samotnou explozí. Petarda se řadí k pyrotechnice spadající do kategorie P1, kterou mohou nakupovat a odpalovat pouze osoby starší 18 let.

Petardy JC06

Bezpečný způsob odpálení petardy

Petarda je určena výhradně pro venkovní použití! Petarda položte jednotlivě na zem a zapalte zápalnici na jejím konci. Po zapálení se ihned vzdalte minimálně 15m od výrobku.

Nikdy neodpalovat v ruce!

Technické parametry petardy JC06

Petardy JC06

Hmotnost výrobku 8 g
Hmotnost balení (30ks) 206 g
Hmotnost slože 1,3 g
Rozměr výrobku  ∅ 15 x 32 mm
Kód výrobku JC06
Výrobce Dextrin [PL]
Kategorie (třída) P1
Reg. číslo 1395-P1-0186/2017
BAM kód nepřidělen
Typ výrobku Petarda

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte petardu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.