Petardy

Petarda Bomb Bon

Petarda Bomb Bon

Petarda Bomb Bon od slovenské společnosti Privatex Pyro.

Už jen název petardy Bomb Bon naznačuje, že podívaná, které se s touto pyrotechnikou dočkáte, bude opravdu sladká. Petarda, již světu představila slovenská společnost Privatex Pyro láká na vysoký obsah pyro složek 5 gramů, který garantuje super silnou explozi. Tato petarda však slibuje potěšení pro více než jeden smysl, výbuch je doprovázen zábleskem.

Explozi očekávejte do 4 až 6 vteřin po zapálení zápalné šňůry.

Petarda Bomb Bon patří k pyrotechnice z kategorie F3, kterou mohou kupovat a odpalovat pouze osoby starší 21 let.

Petarda Bomb Bon

Bezpečný způsob odpálení petardy

Petarda je určena výhradně pro venkovní použití! Petarda položte jednotlivě na zem a zapalte zápalnici na jejím konci. Po zapálení se ihned vzdalte minimálně 15m od výrobku.

Nikdy neodpalovat v ruce!

Technické parametry petardy

Petardy EXPLODER 5

Hmotnost výrobku 18 g
Hmotnost balení (4ks) 96 g
Hmotnost slože 5 g
Rozměr výrobku  ∅ 36 x 50 mm
Kód výrobku 202
Výrobce Privatex Pyro
Kategorie (třída) F3
Reg. číslo 1395-F3-0056/2010
BAM kód nepřidělen
Typ výrobku Petarda

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte petardu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.