Petardy

Petarda Thunder Master 2

Petarda Thunder Master 2

Petarda Thunder Master 2 od polské společnosti Dextrin.

Co se skrývá za petardou Thunder Master 2, jejíž tvar připomíná bonbon? Sladké překvapení v podobě bouřlivé exploze. Konstrukce této pyrotechniky je osvědčená již desítky let a nezklame ani vás.

Kvalitní petarda známé polské firmy Dextrin byla představena jako novinka pro rok 2018.

Co můžete od pyrotechniky, která okoření každou airsoft a militární hru očekávat? Obsah pyro složek 2 gramy, který vede přímou cestou k hlasitému výbuchu. Petarda spadá do kategorie P1, nakupovat a odpalovat ji tedy mohou pouze osoby starší 18 let.

Thunder Master 2

Bezpečný způsob odpálení petardy

Petarda je určena výhradně pro venkovní použití! Petarda položte jednotlivě na zem a zapalte zápalnici na jejím konci. Po zapálení se ihned vzdalte minimálně 15m od výrobku.

Nikdy neodpalovat v ruce!

Technické parametry petardy

Thunder Master 2

Hmotnost výrobku 10 g
Hmotnost balení (10ks) 132 g
Hmotnost slože 2 g
Rozměr výrobku  ∅ 21 x 62 mm
Kód výrobku FD3
Výrobce Dextrin (PL)
Kategorie (třída) P1
Reg. číslo 1395-P1-0039/2018
BAM kód nepřidělen
Typ výrobku Petarda

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte petardu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.