Extra silný výbuch Dělové rány 75 dokáže rozhodně diváky zvednout ze židle. Profesionální dělová rána, která vznikla na Slovensku, svou hlasitou explozí dokonale imituje výbuch ručního granátu. Efekt výbuchu navíc umocňuje záblesk.

Proč má tato pyrotechnika ve svém názvu číslo 75?

Označuje její průměr v milimetrech, to však není jediné důležité číslo. Dalším je 60, tedy obsah pyro složek 60 gramů. Dělová rána 75 se řadí do kategorie F4 a mohou ji nakupovat a odpalovat pouze držitelé průkazu odpalovač ohňostrojů.

Dělová rána se iniciuje zapálení časovací zápalnice.

Bezpečný způsob odpálení

Dělovou ránu připevníme lepící páskou na dřevěný kolík, který zabodneme do země tak, aby dělová rána byla minimálně 20 cm nad zemí. Tím zajistíme, že při odpálení dělové rány nedojde k vymrštění kamenů, které mohou být v blízkosti výrobku. Odděláme krytku zápalnice a zapálíme zápalnici na jejím konci. Po zapálení se ihned vzdálíme minimálně 25 m od výrobku.

Upozornění: Dělovou ránu nikdy nezapalujte v ruce.

Technické parametry dělové rány

Dělová rána 75

Hmotnost výrobku140 g
Hmotnost slože60 g
Rozměr výrobku ∅ 70 x 75 mm
Kód výrobkuDR75
VýrobcePrivatex Pyro (SK)
Kategorie (třída)F4
Reg. číslo1395-F4-0204/2013
BAM kódnepřidělen
Výkonové charakteristikyB: 130,0 dB (A) @ 50 m
Typ výrobkuZáblesková petarda

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte raketu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.