Petardy

Petarda MEGATRESK-EXPLO

Petarda MEGATRESK-EXPLO

Bezpečnost především. Věta, která je spojena s petardou skrývající se pod názvem MEGATRESK-EXPLO, která se používá pro bezpečnostní účely během turistiky a myslivosti. K těm patří například plašení ptáků nebo divé zvěře.

Škrtací petarda se skvělým poměrem ceny a kvality spatřila světlo světa zásluhou slovenské společnosti Privatex-Pyro. Obsah pyro složek 3 gramy má na svědomí silný zvukový a zábleskový efekt. Tato pyrotechnika se řadí do kategorie P1, znamená to, že ji mohou nakupovat a odpalovat osoby starší 18 let.

Petarda MEGATRESK-EXPLO

Bezpečný způsob odpálení petardy MEGATRESK-EXPLO

Petardou škrtněte o škrtátko na zápalkové krabičce a odhoďte ji do vyhrazeného prostoru. Bezpečná vzdálenost je alespoň 25 m.

Technické parametry petardy

Petarda Black Cobra

Hmotnost výrobku 8 g
Hmotnost slože 3 g
Hmotnost balení [10ks] 88 g
Rozměr výrobku  ∅ 13 x 72 mm
Kód výrobku 200-EX
Výrobce Privatex-Pyro [SK]
Kategorie (třída) P1
Reg. číslo 1395-P1-0473/2017
BAM kód nepřidělen
Výkonové charakteristiky B: 120,0 dB (A) @ 25 m
Typ výrobku Petarda

Skladujte při teplotách od -5°C do +40°C, při relativní vlhkosti max. 80%.

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte petardu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.