Petardy

Petardy Titanblitz 5

Petardy Titanblitz 5

Jaké místo by obsadila petarda Titanblitz 5 v souboji titánů? Věříme, že by skončila na stupních vítězů. Připravte se i vy na božskou podívanou plnou barev. Balení čtyř petard vaše diváky zaručeně pobaví. Tři petardy se před explozí rozsvítí modrou, červenou a zelenou barvou. A ta poslední? Potěší vás kreklingovým efektem.

Samozřejmostí je silná exploze s titanovým efektem.

Autor této pestrobarevné show? Společnost Funke Fireworks. Petarda se řadí k pyrotechnice z kategorie F2, smí ji tedy nakupovat a odpalovat pouze osoby starší 18 let.

Petardy Titanblitz 5

Bezpečný způsob odpálení petardy Titanblitz 5

Petarda je určena výhradně pro venkovní použití! Petarda položte jednotlivě na zem a zapalte zápalnici na jejím konci. Po zapálení se ihned vzdalte minimálně 30m od výrobku.

Technické parametry petardy

Petardy Titanblitz 5

Hmotnost výrobku 16 g
Hmotnost slože 7 g
Hmotnost balení [20ks] 372 g
Rozměr výrobku  ∅ 20 x 60 mm
Kód výrobku TB5
Výrobce Funke Fireworks [PL]
Kategorie (třída) P1
Reg. číslo 1646-P1-157-018-51
BAM kód nepřidělen
Výkonové charakteristiky 120 dB (A) @ 30 m
Typ výrobku Petarda

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte petardu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.