Petardy

Petardy Kalašnikov 60

Petardy Kalašnikov 60

Hledáte způsob, jak umocnit atmosféru hry airsoft a paintball a dopřát účastníkům nezapomenutelný zážitek? Vsaďte na kouřové i zvukové efekty zábleskové petardy Kalašnikov 60 z dílny české značky Klásek Trading, která dokonale imituje střelbu legendárního samopalu Kalašnikov.

Tuba je složená z 60 kusů malých petard a obsahuje 4,8 gramů pyro složek. Po zapálení knotku se těšte zhruba po 3 až 4 vteřinách na řadu explozí. Pyrotechnika se řadí do kategorie F2 a mohou s ní zacházet pouze osoby starší 18 let.

Petardy Kalašnikov 60

Bezpečný způsob odpálení petardy

Petarda je určena výhradně pro venkovní použití! Petarda položte jednotlivě na zem a zapalte zápalnici na jejím konci. Po zapálení se ihned vzdalte minimálně 8m od výrobku.

Nikdy neodpalovat v ruce!

Technické parametry petardy

Petardy Kalašnikov 60

Hmotnost výrobku 98 g
Hmotnost balení 474 g (4ks)
Hmotnost slože 7,8 g
Rozměr výrobku ∅ 38 x 253 mm
Kód výrobku K60K
Výrobce Klásek
Kategorie (třída) F2
Reg. číslo 1395-F2-0102/2016
BAM kód nepřidělen
Typ výrobku Záblesková petarda

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte petardu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.