Petardy

Vzdušná petarda Thunder King 1.0

Vzdušná petarda Thunder King 1.0

Vzdušná petarda Thunder King 1.0

Máte tu čest seznámit se s králem mezi petardami, kterým není nikdo jiný než vzdušná petarda Thunder King 1.0. Co je na ní výjimečného? Skutečnost, že nabízí opravdu královskou podívanou a zážitek jako hrom. Hrom ostatně nemá petarda polské společnosti Dextrin Pyrotechnics v názvu jen tak, obsah pyro složek 3,5 gramů je příslibem hlasité exploze.

Výjimečné je také to, že je petarda umístěna v malém moždíři, ze kterého je vystřelena do vzduchu, ve výšce následně exploduje s titanovým efektem. A věřte, že i ten je přes její malou velikost velký.

Tato pyrotechnika se řadí do kategorie F2 a mohou ji nakupovat a odpalovat pouze osoby starší 18 let.

Vzdušná petarda Thunder King 1.0

Bezpečný způsob odpálení petardy

Petarda je určena výhradně pro venkovní použití! Petarda položte jednotlivě na zem a zapalte zápalnici na jejím konci. Po zapálení se ihned vzdalte minimálně 8m od výrobku.

Nikdy neodpalovat v ruce!

Technické parametry petardy

Petardy EXPLODER 5

Hmotnost výrobku 16 g
Hmotnost balení (40ks) 800 g
Hmotnost slože 3,5 g
Rozměr výrobku  ∅ 18 x 93 mm
Kód výrobku TK21
Výrobce Dextrin (PL)
Kategorie (třída) F2
Reg. číslo 1008-F2-69256844
BAM kód nepřidělen
Typ výrobku Petarda

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte petardu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.