Petardy

Petardy Signalos 3.0

Petardy Signalos 3.0

Čekáte na signál, ten z nebe nepřichází, tak čekáte dál? Nečekejte, zajistěte si vlastní signál díky petardě s titanovou explozí Signalos 3.0. Petarda, která se narodila v roce 2017, se stala očekávaným „sourozencem“ petardy Signalos 2.0 a předčila ho svou silou. Obsah pyro složek 3 gramy je totiž zárukou zvukového efektu o díle více než 123 dB na vzdálenost 25 m.

Tím však její přednosti nekončí. Petarda z dílny polské společnosti Dextrin potěší také krátkým světelným efektem červené barvy před samotnou explozí. Signalos 3.0 se řadí k pyrotechnice z kategorie P1, tuto petardu tak mohou nakupovat a odpalovat pouze osoby starší 18 let.

Petardy Signalos 3.0

 

Bezpečný způsob odpálení petardy Signalos 3.0

Petardu položte na zem mimo snadno zápalné látky a zapalte zápalnici na jejím konci. Pak se vzdalte do bezpečné vzdálenosti 25 m. Zpoždění efektu je 8-13 sekund.

Petarda není určena do interiéru!

Nikdy neodpalovat v ruce!

Technické parametry petardy Signalos 3.0

Hmotnost výrobku  12 g
Hmotnost slože  3 g
Hmotnost balení [20ks]  276 g
Rozměr výrobku  ∅ 17 x 53 mm
Kód výrobku DCR01
Výrobce Dextrin (PL)
Kategorie (třída) P1
Reg. číslo 1395-P1-0345/2017
BAM kód nepřidělen
Výkonové charakteristiky B: 123 dB (A) @ 25 m
Typ výrobku Petarda

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte petardu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.