Petardy

Dělobuch Gladiator

Dělobuch Gladiator

Italská dělová rána Gladiátor.

Už za časů starověkého Říma sloužil gladiátor k pobavení publika, ale hlavně představoval odvahu a sílu. I tato dělová rána svým vzhledem vzbuzuje respekt. Jedná se o starou poctivou ruční práci a ne nadarmo si u nás tento dělobuch drží dlouhou dobu své prvenství v poměru cena/výkon.

Dělová rána obsahuje 60 gramů pyro slože. Tuto pyrotechniku smí nakupovat a odpalovat pouze osoba odborně způsobilá. (Držitel průkazu odpalovač ohňostrojů).

Petarda Gladiator

Bezpečný způsob odpálení dělové rány

Dělovou ránu upevníme zápalnicí nahoru na dřevěný kolík pomocí lepící pásky. Spodní část kolíku zabodneme do země tak, aby dělová rána byla minimálně 20 cm nad zemí. Tím zajistíme, že při odpálení dělové rány nedojde k vymrštění kamenů, které mohou být v blízkosti výrobku. Sundáme alobalovou krytku zápalnice a zapálíme zápalnici pyrotechnickou pochodní na jejím konci nebo můžeme škrtnout krabičkou od zápalek. Po zapálení se ihned vzdálíme minimálně 30m od výrobku.

Upozornění: Dělovou ránu nikdy nezapalujte v ruce.

Technické parametry dělové rány

Dělová rána Gladiator

Hmotnost výrobku 97 g
Hmotnost slože 60 g
Rozměr výrobku ∅ 30 x 205 mm
Výrobce Italy
Kategorie (třída) F4
Výkonové charakteristiky B: 125,0 dB (A) @ 50 m
Typ výrobku Dělová rána

Návod na likvidaci:

V případě, že po zapálení  nedojde k funkci, počkejte 20 minut, potom výrobek ponořte do nádoby s vodou na 24 hodin a potom výrobek zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.