Petardy

Petarda SHOCK Bulldog

Petarda SHOCK Bulldog

Byli byste v šoku, kdyby se proti vám řítil rozzuřený buldok? Petarda SHOCK Bulldog vám nabízí zcela jinou a nepochybně příjemnější podívanou.

Obsah pyro složek 18 gramů slibuje
pořádnou ránu.

Petarda však uspokojí více než jeden smysl, před samotnou explozí začne z petardy sršet gejzír zlatých jiskřiček. Petarda pochází z dílny značky Triplex, která se ve světě s pyrotechnikou pohybuje již od roku 1990, a řadí se do kategorie F4, mohou ji tedy nakupovat a odpalovat pouze držitelé průkazu odpalovač ohňostrojů.

Petarda SHOCK Bulldog

 Bezpečný způsob odpálení petardy SHOCK Bulldog

Petarda je určena výhradně pro venkovní použití! Petarda položte jednotlivě na zem a zapalte zápalnici na jejím konci. Po zapálení se ihned vzdalte minimálně 15m od výrobku.

Nikdy nezapalujte v ruce!

Technické parametry petardy

Petarda SHOCK Bulldog

Hmotnost výrobku 54 g
Hmotnost slože 18 g
Hmotnost balení [4ks] 226 g
Rozměr výrobku  ∅ 30 x 98 mm
Kód výrobku XP4002
Výrobce Triplex [PL]
Kategorie (třída) F4
Reg. číslo 0163-F4-3262
BAM kód nepřidělen
Výkonové charakteristiky B: 120 dB (A) @ 70 m
Typ výrobku Záblesková petarda

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte petardu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.