Petardy

Titanová exploze Black Mamba

Titanová exploze Black Mamba

Profesionální záblesková petarda italské výroby.

Jaký rozruch dokáže způsobit černá mamba? To zjistíte s titanovou explozí Black Mamba italské značky, která si pro diváky připravila velmi hlasitou explozi umocněnou titanovým efektem. Profesionální záblesková petarda, která si vaše publikum omotá kolem prstu, obsahuje 60 gramů pyro složek.

Před použitím ji důkladně protřepejte.

Black Mamba spadá do kategorie F4, tuto pyrotechniku tedy může nakupovat a odpalovat pouze držitel průkazu odpalovač ohňostrojů.

Petarda Black Mamba

Bezpečný způsob odpálení petardy Black Mamba

Petardu uchyťte lepící páskou na dřevěný kolík, který zastrčíte do země tak aby petarda byla alespoň 20 cm nad zemí nebo ji můžete jednotlivě postavit na zem. Zapalte zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci. A urychleně odstupte do bezpečné vzdálenosti alespoň 25 m.

Upozornění: Petardu nikdy nezapalujte v ruce.

Technické parametry petardy

Black Mamba

Hmotnost výrobku 104 g
Hmotnost slože 60 g
Rozměr výrobku  ∅ 48 x 120 mm
Kód výrobku MbPA
Výrobce Alberto [IT]
Kategorie (třída) F4
Reg. číslo 188 – 14/08/2001 – 4
BAM kód nepřidělen
Výkonové charakteristiky B: 135,0 dB (A) @ 15 m
Typ výrobku Záblesková petarda

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte petardu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.