Petardy

Petarda Super Cobra 5

Petarda Super Cobra 5

Nemusíte mít zálibu v nebezpečných hadech, aby se vám zalíbila záblesková petarda Super Cobra 5, kterou představila italská společnost Di Blasio Elio. Petarda Cobra 5, obsahující 18 gramů pyro složek, je pokračovatelkou petardy Cobra 6, která se dnes již může po právu pochlubit nálepkou legendární. A jaká podívaná na diváky čeká?

Silná exploze a výrazný kouřový efekt.

Tato pyrotechnika se řadí do kategorie F4 a smí ji nakupovat a odpalovat pouze držitel průkazu odpalovač ohňostrojů. Před použitím nezapomeňte petardu důkladně protřepat.

Super Cobra 5

Bezpečný způsob odpálení petardy Cobra 5

Petardu uchyťte lepící páskou na dřevěný kolík, který zastrčíte do země tak aby petarda byla alespoň 20 cm nad zemí nebo ji můžete jednotlivě postavit na zem. Zapalte zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci. A urychleně odstupte do bezpečné vzdálenosti alespoň 25 m.

Nikdy nezapalujte tuto petardu v ruce a v blízkosti budov.

Technické parametry petardy

Petarda Super Cobra 5

Hmotnost výrobku 56 g
Hmotnost slože 18 g
Rozměr výrobku  ∅ 29 x 100 mm
Kód výrobku COBRA 5
Výrobce Di Blasio Elio [IT]
Kategorie (třída) F4
Reg. číslo 0163-F4-2422
BAM kód nepřidělen
Výkonové charakteristiky B: 131,81 dB (A) @ 25 m
Typ výrobku Záblesková petarda

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte petardu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.