Petardy

Dělová rána Profi

Dělová rána Profi

Dám dělovou ránu,… která udělá opravdu velké bum! Profesionální Dělová rána Profi slibuje extra silný zvuk imitující výbuch ručního granátu doprovázený efektním zábleskem. To, že i zdánlivě malá dělová rána dokáže způsobit opravdu působivou podívanou má na svědomí velký obsah pyro složek, který je 45 gramů.

Pyrotechnika s nálepkou profesionální se řadí do kategorie F4, mohou ji tedy kupovat a odpalovat pouze držitelé průkazu odpalovač ohňostrojů.

 

Menší brácha Dělové rány 75.

Dělová rána se iniciuje zapálení časovací zápalnice.

Bezpečný způsob odpálení

Dělovou ránu upevníme zápalnicí nahoru na dřevěný kolík pomocí lepící pásky. Spodní část kolíku zabodneme do země tak, aby dělová rána byla minimálně 20 cm nad zemí. Tím zajistíme, že při odpálení dělové rány nedojde k vymrštění kamenů, které mohou být v blízkosti výrobku. Odděláme krytku zápalnice a škrtneme o třecí plochu krabičky zápalek nebo zapálíme zápalnici pyrotechnickou pochodní na jejím konci. Po zapálení se ihned vzdálíme minimálně 20 m od výrobku. Nikdy neodpalovat v ruce!

Technické parametry dělové rány

Dělová rána Profi

Hmotnost výrobku  100 g
Hmotnost slože  45 g
Rozměr výrobku  ∅ 50 x 90 mm
Kód výrobku DR3
Výrobce Pyro Moravia [CZ]
Kategorie (třída) III.
Reg. číslo
BAM kód nepřidělen
Výkonové charakteristiky B: 119,0 dB (A) @ 50 m
Typ výrobku Dělová rána

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte dělovou ránu do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.