Petardy

Záblesková petarda Super Cobra 6

Cobra 6

Co má společného kobra a profesionální záblesková petarda Super Cobra 6 kromě svého názvu? Obě dokáží způsobit poprask! Petarda známé italské společnosti Di Blasio Elio má ve světě pyrotechniky své zasloužené místo a to i díky obsahu 28 gramů pyro složek, které jsou zárukou extrémně silné exploze umocněné kouřovým efektem.

Petardu je vhodné před použitím důkladně protřepat.

Tato pyrotechnika spadá do kategorie F4. Co to znamená? Že ji mohou nakupovat a odpalovat pouze držitelé průkazu odpalovač ohňostrojů.

Cobra 6

Bezpečný způsob odpálení petardy Cobra 6

Petardu uchyťte lepící páskou na dřevěný kolík, který zastrčíte do země tak aby petarda byla alespoň 20 cm nad zemí nebo ji můžete jednotlivě postavit na zem. Zapalte zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci. A urychleně odstupte do bezpečné vzdálenosti alespoň 25 m.

Nikdy nezapalujte tuto petardu v ruce a v blízkosti budov.

Technické parametry petardy

Super Cobra 6

Hmotnost výrobku 62 g
Hmotnost slože 28 g
Rozměr výrobku  ∅ 29 x 130 mm
Kód výrobku Cobra6
Výrobce Di Blasio Elio [IT]
Kategorie (třída) F4
Reg. číslo 0163-F4-1018
BAM kód nepřidělen
Výkonové charakteristiky B: 135,0 dB (A) @ 15 m
Typ výrobku Záblesková petarda

Návod na likvidaci:

Pokud do 30 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte petarda do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.