Výbuška Zink Bodenblitz No. 751-1 se stane zárukou opravdu jiskřivé zábavy a přesvědčí vás o tom, že se může i v malém těle ukrývat velký výbuch. Výbuška s titanovým efektem a hlasitou explozí pochází z dílny německé společnosti Zink-Feuerwerk Gmbh, která rozhodně není na poli s pyrotechnikou žádným nováčkem.

Výbuška, která obsahuje 2,5 až 16 gramů pyro složek, se iniciuje zapálením zápalné šňůry nebo palníkem. Tato pyrotechnika se řadí do kategorie F4 a mohou ji tedy nakupovat a odpalovat pouze držitelé průkazu odpalovač ohňostrojů.

Zink Bodenblitz No. 751-1

Bezpečný způsob odpálení výbušky

Do těla výbušky v místě označeným kolečkem vložte elektrický palník nebo zasuňte zápalnou šňůru (alespoň 10 cm dlouhou) a zajistěte lepící páskou proti vypadnutí. Položte výbušku na zem a zapalte zápalnici na jejím konci. Po zapálení se ihned vzdalte minimálně 20 m od výrobku. Nikdy neodpalovat v ruce!

Technické parametry výbušky

Výbuška Bodenblitz No. 751-1

Hmotnost výrobku 23 g
Hmotnost slože 2,5-16 g
Rozměr výrobku ∅ 27 x 80 mm
Kód výrobku751-1
VýrobceZink-Feuerwerk Gmbh
Kategorie (třída)F4
Reg. číslo0589-F4-0365
BAM kódBAM-F4-0365
Intenzita hlukuB: 119,0 dB (A) @ 50 m
Typ výrobkuVýbuška (FLASH BANGER)

Návod na likvidaci:

Pokud do 20 minut od zapálení nedojde k funkci, ponořte výbušku do nádoby s vodou na 24 hodin a poté ji zakopejte pod zem.

Varování pro tento výrobek:

VýbuchZákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle.
V případě požáru:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

9.3
Hodnocení

Naše hodnocení

Malá nenápadná výbuška, která nás mile překvapila. Určitě stojí za vyzkoušení, ale upozorňujeme, že i milovníci filmu Matrix jsou v okruhu 10m od tohoto drobečka v ohrožení ;-)